Gebouw OBH

  1. Locatie
  2. Dwarsdoorsnede
  3. Plattegrond Betonelementen en Vloeren Onderschaal
  4. Plattegrond Begane Grond
  5. Uitvoering van de Bovenbouw
  6. Ter Vergelijking

Schets van het Evoluon in zijn directe opgeving.

Opdrachtgever:NV Philips Gloeilampenfabrieken
Directie:Technische Bedrijven van de NV Philips Gloeilampenfabrieken
Architect:Ir L.C. Kalff BNA
L. de Bever BNA medewerker
Betonconstructie:HBM Nederland NV
Aannemer:HBM Nederland NV

Top

Locatie

Het Evoluon staat op een driehoekig terrein welke wordt ingesloten door de Tilburgse Weg, de Beukenlaan en de Noord Brabantlaan.

In het gebouw worden naast Philips producten, ook plaats en functie van wetenschap en techniek in de moderne samenleving getoond.

Top

Het terrein bevindt zich aan de westzijde van de ringweg in Eindhoven. Aan de zuidzijde van wijk Strijp.

Opening in de loop van 1966 ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van HCT Philips Concern.

Top

Dwarsdoorsnede

Doorsnede van het koepelgebouw. Het steekt 30 meter boven het maaiveld uit en heef een diameter van 70 meter. De discus ligt op 12 hoofdkolommen welke op 2 kelderverdiepingen staan.

Top

Plattegrond Betonelementen en Vloeren Onderschaal

Voor de vloeren geldt; niveau 1 op 9 meter boven het maaiveld, niveau 2 op 11,4 meter en niveau 3 op 14 meter.

Top

Plattegrond Begane Grond

Voorbij de ingang zijn links een rechts een trap naar Ring 1. Tegenover de ingang is de lift. De gang aan de rechterzijde leidt naar het bijgebouw.

Top

Uitvoering van de Bovenbouw

Plaatsen Elementen Onderschaal op Onderstelling

De elementen van de onderschaal worden met een hijskraan op steigerwerk geplaatst.

Storten Randbalken, Ringbalken en Vloeren en Voorspannen

Met behulp van een hijskraan worden de randbalken, ringbalken en vloeren gestort.

Schaaldak Monteren, Aanstorten en Voorspannen

Het Schaaldak wordt ondersteund door een intern steigerwerk. Een hijskraan brengt het beton omhoog.

Aanvang grondwerk juli 1964 - In het werk te storten beton 7.000 kubieke meter.

Voorspanstaal 11.000 meter in staven 32 millimeter diameter - 10.000 meter in 50 tons kabels.

Betonelementen Onderschaal 2.500 ton - Betonelementen Schaaldak 950 ton.

Top

Ter Vergelijking

Een zijaanzicht van het Evoluon, op dezelfde schaal als de Philips Schouwburg en een lichtmast van het PSV stadion (1965).

Top

Dit is een document van Evoluon.org. (http://www.evoluon.org)