Stichting tot behoud van historische Philips produkten

Postadres en bezoekadres van het museum:
Philips Historische Producten
Looyenbeemd 24
5652 BH Eindhoven
Tel. 040 2513355
E-mail: 5652bh14 at hetnet.nl

Individuele bezoeken zijn mogelijk op Maandag, Dinsdag en Woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. Groepsbezoeken ook op andere dagen en tijden (alleen op afspraak). Over prijzen doen we op deze pagina geen uitspraak, aangezien die altijd onderhevig zijn aan veranderingen.

Webpagina Philips Museum
Het museum is begonnen aan een eigen website. Deze is te vinden op: http://www.philipsmuseumeindhoven.nl