Inleiding

  1. 1.1 Doel van dit stuk
  2. 1.2 Voorgeschiedenis
  3. 1.3 Naam

1.1 Doel van dit stuk

Het Evoluon is een permanente tentoonstelling. Deze bevindt zich in een gebouw met dezelfde naam. Ook de organisatie die de tentoonstelling verzorgt draagt die naam. Bij het werken in deze organisatie moet met veel zaken rekening worden gehouden.

In dit stuk is gestreefd naar een zo volledig mogelijke opsomming van deze zaken. Elk daarvan afzonderlijk wordt hier slechts kort en niet uitputtend behandeld.

Dit stuk beantwoordt pas aan zijn bedoeling, als het medewerkers en eventueel ook andere geïnteresseerden daartoe brengt, op bepaalde punten die bij het dagelijkse werk aan de orde komen, verder in te gaan.

Top

1.2 Voorgeschiedenis

Ons Concern heeft een aantal keren meegedaan aan de Wereldtentoonstellingen en verwante manifestaties. Daarbij betekende de deelname een uitgave van enige miljoenen, terwijl het getoonde na enkele maanden weer werd afgebroken. Met het 75 jarig jubileum voor ogen heeft ons Concern in de laatste jaren vóór 1966 hieraan niet meer meegedaan. Het zo bespaarde kapitaal werd gereserveerd. Ir. F.J. Philips heeft de gedachte naar voren gebracht om bij het 75 jarig bestaan een permanente tentoonstelling te openen. Deze gedachte werd in het Evoluon gerealiseerd.

Het Evoluon werd officieel geopend op 24 september 1966 door Z.K.H. Prins Bernard ter gelegenheid van de viering van het 75 jarig jubileum van ons Concern.

Top

1.3 Naam

De naam Evoluon is afgeleid van evolutie. Dit betekent: "geleidelijke ontwikkeling".

Het Evoluon biedt een beeld van de evolutie van wetenschap en techniek in wisselwerking met de samenleving.

Top