Organisatie

 1. 3.1 Plaats in de Philips-organisatie
 2. 3.2 Organisatie in het Evoluon
 3. 3.3 Organisatie van de afdeling Evoluon 866.66
 4. 3.4 Taken in de afdeling Evoluon 866.66
 5. 3.5 Werken op weekeinden en feestdagen
 6. 3.6 Staflid van dienst
 7. 3.7 Iets over het financiele aspect
 8. 3.8 Contacten met andere afdelingen
 9. 3.9 Samenwerking met adviseurs
 10. 3.10 Personeelsactiviteiten
 11. 3.11 Personeelsvertegenwoordiging
 12. 3.12 Service voor het personeel
  1. 3.12.1 Parkeerterrein
  2. 3.12.2 Communicatie
  3. 3.12.3 Dienstliften in koepel en technische mast
  4. 3.12.4 Bibliotheek
  5. 3.12.5 Vergaderzaal
  6. 3.12.6 Personeelskantine
  7. 3.12.7 Powder room
  8. 3.12.8 Sanitaire voorzieningen
 13. 3.13 Huisregels
 14. 3.14 Gedrag van de medewerkers
 15. 3.15 Beveiliging
 16. 3.16 Calamiteiten

3.1 Plaats in de Philips-organisatie

Voor informatie over de Philips-organisatie wordt verwezen naar het boekje "Facts about Philips".

Het Evoluon is een Algemene Beheersafdeling. De bedrijfsleider rapporteert aan de algemeen leider van het Evoluon, die op zijn beurt voor Evoluonzaken rapporteert aan een lid van de Raad van Bestuur.

Top

3.2 Organisatie in het Evoluon

De medewerkers die permanent in ons gebouw werken maken deel uit van één van de volgende groeperingen:

Het totale aantal permanente medewerkers is ongeveer 100.

Daarnaast zijn er vrijwel steeds medewerkers van Philips zowel als derden incidenteel bij ons werkzaam. Als voorbeeld noemen we T.E.O.-medewerkers, onderhoudstechnici, medewerkers van de afdeling Bewaking, werkstudenten en medewerkers van leveranciers voor de bouw van nieuwe secties in de tentoonstelling.

De personeeldienst die de personeelzaken van het Evoluon behandelt is in verband met zijn andere taken niet in het Evoluon gehuisvest.

Top

3.3 Organisatie van de afdeling Evoluon 866.66

Deze bevat in hoofdzaak de volgende groepen:

De totale personeelssterkte van deze afdeling is ongeveer 70 medewerkers.

Top

3.4 Taken in de afdeling Evoluon 866.66

Deze bestaan, kort gezegd, uit inrichting en onderhoud van de tentoonstelling en passende ontvangst en verzorging van de bezoekers.

De inhoud van de tentoonstelling wordt volgens plan in circa zeven jaar geheel vernieuwd. Daarnaast moet hetgeen aanwezig is worden onderhouden. De activiteiten die tot vernieuwing leiden vangen in het Evoluon aan in de Wetenschappelijke Afdeling. Daar wordt een verantwoorde basisopzet gemaakt voor de te vernieuwen secties. Dit wordt gerealiseerd door de afdeling Produktie met hulp van leveranciers (vaak derden) voor de uitvoering. De afdeling Technische Dienst houdt aan de hand van contrôle-lijsten alles zo goed mogelijk in werking. De afdeling Diensten beschikt over suppoosten voor de handhaving van de orde en veiligheid, over operators om bepaalde apparaten in werkende staat aan de bezoekers te tonen, over corveeërs voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden en over personeel voor de garderobe. Deze afdeling werkt ook nauw samen met de schoonmaakdienst (uitgevoerd door derden). De groep demonstrateurs geeft toelichting bij bepaalde secties, zoals de computer en de amateurzender.

Bij de Externe Zaken worden in het kader van publiciteit zaken verzorgd als drukwerk, advertentie-campagnes, perscontacten. De bezoekplanning coördineert de bezoeken. De bezetting van de informatiebalie en de gidofoonbalie wordt vanuit een pool verzorgd. Enkele medewerkers hebben een dagtaak in het begeleiden van bezoekers.

De bezetting van de kassa's bij de hoofdingang, in de souvenirshop en in het restaurant geschiedt door een groep medewerkers, die behoren bij de afdeling Administratie.

Top

3.5 Werken op weekeinden en feestdagen

Op enkele uitzonderingen na is het Evoluon ook op weekeinden en feestdagen open. Door een aantal groepen medewerkers wordt zodoende regelmatig gewerkt op weekeinden en feestdagen. Dit gebeurt volgens een dienstrooster.

Top

3.6 Staflid van dienst

Tijdens de openstelling van het Evoluon is steeds een staflid via het persoonlijk oproepsysteem bereikbaar om onmiddelijk te kunnen ingrijpen in de gang van zaken waar en wanneer dit nodig is. Dit is het staflid van dienst. Op weekeinden en feestdagen wordt deze taak bij toerbeurt verricht door één van de stafleden.

Top

3.7 Iets over het financiele aspect

Onze jaarlijkse bruto-inkomsten volgen uit het aantal betalende bezoekers en de toegangsprijs. De exploitatiekosten zijn echter een veelvoud van dit bedrag. Een deel van deze kosten komt op rekening van de vernieuwing van de inhoud van de tentoonstelling.

Top

3.8 Contacten met andere afdelingen

Natuurlijk zijn er veel contacten met die afdelingen, waarvan medewerkers permanent op het Evoluon werken. Dit zijn:

Activiteiten die de tentoonstelling betreffen leiden tot contacten met:

De ontvangst van bezoekers leidt tot contacten met:

De zorg voor het gebouw delen we met de afdelingen als:

Zoals elke afdeling heeft ook het Evoluon hulp nodig van:

Top

3.9 Samenwerking met adviseurs

Voor alle zaken die het gebouw betreffen, hebben we een architekt van Technische Bedrijven als adviseur.

Voor de inrichting van de tuin hebben we als adviseur een tuinarchitect.

Voor de vormgeving van de tentoonstelling treedt een expert van buiten Philips op als adviseur. Hij leidt een ontwerpbureau in het buitenland.

Verder zijn er een aantal adviseurs die ons helpen met een juist beleid betreffende de tentoonstelling.

Daarnaast zijn er incidentele contacten met andere specialisten.

Top

3.10 Personeelsactiviteiten

De vereniging "Personeelscontact Evoluon": Deze schenkt aandacht aan jubilea, zieken, vertrekkende medewerkers, en organiseert bepaalde evenementen.

Het personeelsorgaan "De Pieper": verschijnt, indien daaraan behoefte is en geeft dan informatie die voor de medewerkers van het Evoluon van belang is.

Top

3.11 Personeelsvertegenwoordiging

Het personeel is vertegenwoordigd in een gespreksgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van het personeel, één van elk van de groeperingen. Het doel is uitwisseling van informatie met de bedrijfsleiding, waardoor de werksituatie verbeterd kan worden.

Het Evoluon behoort tot de Kern Algemene Beheersafdeling; het heeft in deze Kern een contactpersoon, die echter geen medewerker is van de afdeling Evoluon. Daarnaast is een van de medewerkers van de afdeling Evoluon contactpersoon voor overleg met de Kern.

Top

3.12 Service voor het personeel

3.12.1 Parkeerterrein

Hier zijn 21 plaatsen, gelegen bij de dienstingang, gereserveerd voor het personeel.

Terzijde van het restaurant is een overdekte, afsluitbare stalling voor fietsen en bromfietsen.

Top

3.12.2 Communicatie

Voor de communicatie tussen de medewerkers beschikken we over een persoonlijk oproepsysteem. Het toestel dat men bij zich draagt, kreeg de naam "pieper". Hierdoor kan men een kort bericht aan een bepaalde medewerker doorgeven vanuit de informatiebalie.

In de kantoorstrook is een intercom-installatie in gebruik.

Voor mededelingen en aankondigingen hebben we publicatieborden, bij de kantoorstrook en in de onderbouw.

We hebben een eigen telefooncentrale (2 cijfers), waarvan een dertigtal aansluitingen in gebruik is. Voor beveiliging zijn er 8 speciale lijnen. Op het P.T.T.-net hebben we drie aansluitingen (voor de telefooncel en de bezoekersplanning). Verder zijn er tien aansluitingen op het dienstnet van Philips (3 cijfers, o.a. voor liften, ketelhuis), en een dertigtal aansluitingen op het Philips telefoonnet (4 of 5 cijfers).

Top

3.12.3 Dienstliften in koepel en technische mast

De dienstlift in de koepel gaat slechts van de begane grond naar ring 1, maar dit is ook het grootste hoogteverschil dat in de tentoonstelling tussen opeenvolgende niveaux voorkomt.

Top

3.12.4 Bibliotheek

Deze bevindt zich in de onderbouw van de zijvleugel, omvat ongeveer 1100 boeken en 30 tijdschriftabonnementen.

Top

3.12.5 Vergaderzaal

Achter de bibliotheek ligt een vergaderzaal die plaats biedt aan circa 20 personen en zich leent voor projectie. De vergaderzaal mag alleen gebruikt worden na reservering, zie de Huisregels.

Top

3.12.6 Personeelskantine

Deze bevindt zich in de onderbouw en biedt ruimte aan 20 à 25 personen. Er is een koffieautomaat, een frisdrankenautomaat en de mogelijkheid om op bepaalde tijden soep of een warm hapje te kopen.

Top

3.12.7 Powder room

Achter de informatiebalie, tussen de schacht van de dienstlift en de ventilatoren, bevindt zich een afsluitbaar hokje, waarin diensdoende dames de make-up kunnen bijwerken.

Top

3.12.8 Sanitaire voorzieningen

In de onderbouw bevinden zich een kleedruimte en toiletten voor het personeel.

Volgens Horeka voorschriften heeft het personeel van het restaurant de beschikking over aparte sanitaire faciliteiten. Deze bevinden zich in de onderbouw, onder de keuken van het restaurant.

Top

3.13 Huisregels

Op de meeste afdelingen bestaan naast de algemene vorschriften een aantal speciale regelingen.

Vanwege de werksituatie zijn dit er voor het Evoluon betrekkelijk veel. Ze zijn opgenomen in de "Huisregels".

Top

3.14 Gedrag van de medewerkers

Op een aantal plaatsen in het Evoluon komen bezoekers in contact met medewerkers. We noemen:

Door deze contacten worden aan de betreffende medewerkers hogere eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van:

Het is daarom noodzakelijk dat tijdens contact met het publiek:

Zie ook de Huisregels.

Top

3.15 Beveiliging

De beveiliging van bezoekers, medewerkers, tentoonstelling en gebouw wordt zoveel mogelijk verzekerd door een aantal maatregelen en beveiligings- en signaleringssystemen. Deze worden regelmatig op hun juiste werking gecontroleerd.

Top

3.16 Calamiteiten

Bij calamiteiten dienen de medewerkers zich te houden aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de Huisregels.

Top