Gerrit Benner

Levensloop

(Levensbeschrijving overgenomen uit de monografie "Gerrit Benner" door Hans Redeker, Meulenhoff Amsterdam 1967)

Gerrit Benner werd in de zomer van 1897, op 31 juli, in Leeuwarden geboren. De jaren sindsdien laten zich voor een beschouwing van zijn kunstenaarschap ruw geschetst in drie perioden verdelen.

De eerste omvat prille jeugd en schooltijd en de vele jaren waarin hij uitsluitend in vrije, vaak nachtelijke uren buiten zijn ander werk kon schilderen, wat tot in de tweede wereldoorlog duurde.

In 1945, na de bevrijding, begint dan een nieuw bestaan, wanneer Benner zich als vrij kunstenaar een plaats poogt te veroveren en tenslotte, vooral buiten de eigen provincie, wordt opgemerkt.

Zijn eigen innerlijke gesteldheid en zijn situatie in Leeuwarden maken het noodzakelijk en de groeiende erkening maakt het mogelijk, dat hij acht jaar later, in 1953, naar Amsterdam vertrekt, waar hij nog steeds woont en werkt. Het betekent een nieuwe wending, ook in zijn werk, al kondigt zij zich in de laatste Friese jaren reeds aan en volgt allerminst een plotselinge verandering op grond van nieuwe indrukken. Sindsdien bouwt hij aan het oeuvre, waarmee hij onder onze belangrijkste kunstenaars werd opgenomen.

Doordat de eerste periode eindigde in een zware mentale crisis, waarin de schilder vrijwel alle voordien gemaakte werken vernietigde, bezit zij vrijwel uitsluitend betekenis voor een biografisch peilen naar de menselijke achtergronden van het latere werk, het werk van de man die reeds een halve eeuw leven achter zich had. Buiten de schaarse, kleine resten uit vooroorlogse jaren, die hoogstens preluderen op zijn latere werk maar nauwlijks een oordeel toelaten, bestaat alles wat wij van hem kennen uit schilderijen, gouaches en tekeningen, in de naoorlogse jaren onstaan. Want Benner, de autodidakt, die alles persoonlijk moet veroveren, is een laatbloeier wiens artistieke jeugd begon op een leeftijd, waarop anderen, terend op verworvenheden of succes, zijn gerijpt, gevestigd of verstard.

Kunstwerk

Titel: Landschap.

Afmetingen: hoogte 100 cm, breedte 130 cm.

Datering: 1965

Geschenk van: Unilever N.V., Rotterdam.

schilderij: landschap

Toelichting van Kunstenaar

Het schilderij is in olieverf uitgevoerd, de toegepaste technieken met penseel.

Facsimile van zijn handtekening:

handtekening

Locatie in Evoluon

Podium restaurant.