Professor Fred A. Carasso

Levensloop

(Biografische aantekeningen van Jan Engelman - folder tentoonstelling Curaçao en Aruba 1957)

Fred Carasso is een Piemontees. Hij is geboren te Carignano uit een familie van handwerklieden. Toestanden in zijn geboorteland deden hem uitwijken naar het buitenland, eerst naar Parijs, later naar Holland.

Reeds vóór de tweede wereldoorlog was hij opgenomen in de kring der Amsterdamse beeldhouwers, hij genoot er populariteit door zijn levendige geest, zijn vermogen om in kleurige taal - zij het niet in klassiek Nederlands - uit te drukken wat hij dacht. Ook zijn talent werd op prijs gesteld, zijn doorgewinterde vakmanschap, zijn goede kameraadschap in het verzet tegen de Duitse bezetter.

In 1956 benoemde de Jan van Eyck-Academie te Maastricht hem tot hoogleraar in de beeldhouwkunst, als opvolger van Oscar Jespers.

Verscheidene opdrachten voor monumenten vielen hem ten deel: tuinbeelden in het Beatrixpark te Amsterdam en op de Keukenhof; het zeer grote Prometheus-monument, opgericht voor de gevallen sportslieden in het Stadion te Amsterdam; het herinneringsbeeld op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, eveneens in de hoofdstad, en het Theo Thijssenbeeld in de gemeenteschool; verzetsmonumenten te Sprang-Kapelle, te Dreumel en voor de Philipsfabrieken te Eindhoven; een zonnewijzer voor de ingang van het ontspanningsgebouw van Philips; het monument "De Boeg" voor de gevallenen der koopvaardij te Rotterdam.

Carasso heeft verscheidene tentoonstellingen gehouden en deed aan tal van exposities mee, o.a. op Sonsbeek (Arnhem), Middelheim (Antwerpen), Parijs, Kopenhagen, Helsinki, Zürich, Rome, Amsterdam en Rotterdam.

Behalve in Europa maakte hij reizen naar Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Mexico.

Kunstwerken

Titel: De Evolutie van de Mens.

Afmetingen (van beide deuren): hoogte 287 cm, breedte 113 cm.

Uitvoering: Bronsgieterij Binder-Schmidt, Haarlemmerheide.

Geschenk van: Buitelandse agenten van Philips' Direct Export.

bronze deuren hoofdingang

Toelichting van het Kunstwerk

De beeldhouwer Prof. Fred Carasso heeft in zijn ontwerp de evolutie willen symboliseren van mens en samenleving door de ontwikkeling van de moderne techniek.

De twee machtige bronze deuren, samen twee en een halve meter breed en drie meter hoog, vertonen een compositie van hoofdfiguren in zwaar relief op een front waarin met fijne lijnen symbolen en vormen zijn aangebracht.

Rechts op een achtergrond waarop jacht en veeteelt zijn aangeduid, waarvóór omhoogstrevende figuren te zien zijn, strevend naar kennis, wetenschap en schoonheid, soms, als Icarus, neerstortend bij een poging het hoogste te bereiken.

Aan de linkervleugel ziet men onderaan onze huidige maatschappij met bouwkunst, industrie en orde. Ook hier weer een voorstelling van figuren die trachten grotere hoogten te bereiken, kennis van de materie, het heelal, de ruimte, de gewichtloosheid. Een neerstortende figuur toont hoe men met vallen en opstaan vooruit komt. Wiskundige tekens op de achtergrond, waaronder de beroemde formule van Einstein, geven aan in welk stadium de evolutie thans is.

Locatie in Evoluon

Bronzen deuren hoofdingang.