Kunst in het Evoluon

In het Evoluon tonen we de bezoekers de belangrijke plaats die wetenschap en techniek in onze cultuur innemen. Dit doen we bewust tegen een achtergrond, die andere facetten van de cultuur toont. Wij verheugen ons hierin, dat wij in dit kader een aantal kunstwerken kunnen tonen. De meeste hiervan werden ons bij de oprichting geschonken. Dat bij een aantal van deze kunstwerken het onderwerp en de bedoeling van de kunstenaar verbinding heeft met wat wij in het Evoluon tonen is méér dan een gelukkig toeval!

In dit overzicht geven wij een nadere toelichting bij deze kunstwerken. Deze bestaan in het algemeen uit een korte beschrijving van de levensloop van de kunstenaar, en van het kunstwerk dat in het Evoluon van hem te zien is. Deze beschrijvingen zijn door de kunstenaar opgesteld, tenzij anders is aangegeven.

Het overzicht besluit met een opgave van de plaats in het Evoluon waar het kunstwerk is opgesteld.

(U kunt op ieder plaatje klikken om een grotere versie te zien)

Alfabetische Lijst van Kunstenaars