wegwijzer

Het EVOLUON biedt, zoals de naam aangeeft, een beeld van de evolutie van wetenschap en techniek en de invloed daarvan op de samenleving.

Zijaanzicht gebouwen
Plattegrond beganegrond

Aanbevolen route:

Gratis gaderobe tegenover het restaurant.
Met de plunjerlift naar balkon (31)
Linksaf - rondgang over ring 3 en de balkons, ring 2 en ring 1.
Via de hoofdtrap weer terug naar de glazen hal en door de verbindingsgang met de roltrap naar de Onderbouw.

Dwarsdoorsnee schotel

De tenstoonstelling is verdeeld over drie ringvormige verdiepingen, twee balkons, en een onderbouw in de restaurantvleugel.

Ring 3 en Balkons 4

Plattegrond Ring 3

Geven een beeld van het vraagstuk van de groeiende wereldbevolking en de betekenis van de wetenschap en techniek voor de samenleving.

Ring 2

Plattegrond Ring 2

Gewijd aan de technologie en de geheimen van de techniek.

Ring 1

Plattegrond Ring 1

Philips, een internationale elektronische industrie

Via de verbindingsgang en de roltrap bij het restaurant bereikt U de ONDERBOUW.

Hier bevinden zich:

VOORSPEL DER TECHNIEK: tal van demonstratiemodellen op natuurkundig en technisch gebied, die in het bijzonder de jeugd boeien.
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL waar U lectuur kunt naslaan over in de tentoonstelling behandelde onderwerpen.
INFORMATIE Philips Concern.
"IN FOCUS": een wisselende tentoonstelling over aktuele zaken.
AUDITORIUM: gehoor- en filmzaal.

Plattegrond Onderbouw

OPENINGSUREN:

maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.
Zondagen (ook 2e kerst-, Paas-, en Pinksterdag en Hemelvaartsdag), van 13 tot 18 uur.
Gesloten op Nieuwjaarsdag, 1e Kerst-, Paas-, en Pinksterdag.
Kinderen beneden 12 jaar hebben alleen toegang onder geleide van een volwassene.
ENTREE Fl. 1.-

Let op, bovenstaande informatie is niet meer geldig.

EE/041/001/709 N