Evoluon documentatie en downloads

Gebouw OBH

In 1964 maakten de architekten een document waarin aan Philips getoond werd hoe Gebouw OBH, het latere Evoluon, vormgegeven zou worden. Ook werden details over de constructie getoond.

Het document vindt u hier.

IPO Memorandum 49

In 1965 schreef het Instituut voor Perceptieonderzoek te Eindhoven een memorandum voor Philips. Dit ging over de naam die de nieuwe tentoonstelling (en het gebouw) moesten krijgen. Na een aantal bespiegelingen over doel en inhoud van de tentoonstelling wordt de naam "Evoluon" als beste keuze voorgesteld.

Het volledige document vindt u hier. Het is fascinerend de gedachtenwijze van toen te kunnen nalezen.

Beleidstaad overleg

In januari 1965 werd er voor de beleidsraad door Ir. C. Westra een voortgangsverslag gedaan over het bouw van het Evoluon,die toen in volle gang was. De samenstelling van het gebouw werd toegelicht en de planning van de bouw werd besproken. Er was een uitvoerig schema gemaakt wat precies liet zien in welke fasen de bouw plaatsvondt.

Het verslag van deze zeer interessante vergadering vindt u op deze pagina

Aantekeningen

In 1969 schreef de toenmalige directeur van het Evoluon, dhr. Boerdijk, een uitgebreid document waarin hij de organisatie en de dagelijkse gang van zaken bij het Evoluon beschrijft. Het is of u terug in de tijd stapt en aanwezig bent in de organisatie van het Evoluon in de jaren 70.

Aantekeningen over het Evoluon

In de documentenlijst vindt u een downloadbare PDF versie (gescand) van deze tekst.

De Senster

In december 1971 verscheen er een interessant artikel over de Senster in het tijdschrift De Jonge Onderzoeker. U kunt dit artikel hier lezen.

Documenten

Op deze pagina een aantal documenten uit eind jaren 60 over het Evoluon, in PDF formaat. De eerste drie zijn documenten die de tentoonstelling en de dagelijkse gang van zaken beschrijven. De rest zijn technische artikelen over de bouw, constructie en uitvoering van de Evoluon schotel.